jump to navigation

Ag amharc ar an teilifís (i nGaeilge nó i mBéarla) an lá ar fad 12 Nollaig, 2006

Posted by Richard Archibald in Ag foghlaim na Gaeilge, ó lá go lá.
1 comment so far

Clár ar TG4 Bhuel, tá mé ar saoire anois. Bhí mé i mo shuí oíche aréir ag amharc ar an teilifís (tá Sky ag mo thuismitheoirí) nuair a chonaic mé é seo sa sceideal TG4 don chéad lá eile agus caithfidh mé a rá go raibh mé ag smaointiú fá ag éirí go luath an clár sin a fheiceáil. Sílim go mbeadh leibheal Ghaeilge ann i bhfad níos fearr dohmsa ná na cláracha (ar RnaG agus TG4) a bhí mé ag amharc ar nó ag éisteacht le.

Tá mé ag léamh “A Tale of Two Cities” go fóill. Cheannaigh mé cóip i Waterstones i mBaile an Méanach Dé Dómhnaigh. Roimhe sin, bhí mé ag úsáid cóip a bhí clóite agam ó PDF (ebook) a fuair mé ar an ghréasán. Is scríobhnoir don chéad scoth é, Charles Dickens.

Chuaigh mé amach inniu chomh maith; chuaigh mé trasna go dtí an siopa buillean aran a cheannaigh. B’fheidir a bheidh mé ag siúl amach amárach chun bualadh le cúpla chairde. Ach, b’fheidir beidh mé i mo shuí sa bhaile arís ar an ríomhaire nó ag amharc ar an teilifís :-$ Slán go fóill…

Faisisteachas teanga 5 Deireadh an tSamhraidh, 2006

Posted by Richard Archibald in Ag foghlaim na Gaeilge, crá croí, smaointe.
7 comments

Tá Béarla in achan áit. Tá go leor daoine ábalta é a labhairt. Mar sin féin, is fuath liom faisisteachas teanga; daoine ag tabhairt masla do teangacha eile go háirithe teangacha neamhfhorleathana anseo sna hOileáin Bhriontanacha. Bhí cúpla comhrá agam le déanaí a chur an bharúil seo i mo cheann.

Bhí mé ag comhdháil réalteolaíocht anseo i nDún Éideann agus i ndiadh na cainteanna, chuaigh cúpla againn go dtí an teach tabhairne chun amharc ar cluiche peile. Ag leath ama, bhí muid i gcomhrá le cúpla sassanaigh as ollscoil eile. Bhí Gàidhlig i gceist agus mar is gnách, bhí siad ag cur slagáil isteach ar an teanga. Dúirt duine amháin “bhuel, cad chuige nach bhfuil focail ar rudaí úr?” Is fuath liom an cheist sin; tá Béarla i gcónaí ag súigháil focail ó teangacha eile. D’fhiafraigh siad domh ansin, “cén Gàidhlig atá ar ‘millisecond pulsar’ mar sin?” Ní raibh mé ábalta freagra a chur air ar ndóigh ach dúirt mise gur cheart dóibh chur na ceisteanna seo ar na cainteoirí dúchais. Ní raibh fear amháin sásta le seo. “Ach cad é má tá tú ag fhiafraigh fá ‘Gamma-ray bursts’ agus fuair tú piosa Ghàidhlig ach cloiseann tú níos moille nár chuala an duine sin thú. ‘Gamma-ray burst?! Ó, shíl mé go ndúirt tú Gammy gay firsts‘ “. Sin giota beag neamhdhóchúil, ach caithfidh mé rá go raibh sé grainnmhar.

An dara rud ansin a chuir an fearg orm. Bhí alt sa Guardian fá dtaobh den clár téilifíse – Déarthar Mór. Bhí beirt ó Bhreatain Bheag ann agus iad ag caint an Breatnais. Thug Déarthar Mór leadhbairt den teanga dóibh. Dúirt sé go raibh siad ag caint i gcód rúnda! Cad é masla!

Agus ag an deireadh: bhí mé ag teach carad aréir agus bhí cúpla Albanaigh ann. Bhí siad ag déanamh ceap magaidh den Ghàidhlig agus daoine ag rá abairt mar “Tá mé ag imirt ar an COMPUTER” nó “Cuir na SAUSAGES sa FRIDGE”. “Cad é atá an fadhb le sin?” arsa mise, tá muidne ag déanamh an rud cheanna i mBéarla. “Ceart go leor mar sin, cad é an Gàidhlig ar iPod?” (an argóint sin arís!). M’fhreagra féin: “Cad é an BÉARLA ar iPod?” mar níl sé ach trádmharc.

Á, braithim níos fearr anois! Ach an aontaíonn tú liom go bhfuil go leor Béarloirí ag cur masla ar achan teanga eile agus iad ag úsáid focail atá cosúil le Béarla ach ní stró ar bith é dóibh nuair a deir siad “We’ll rendezvous later”? Caighdéan dúbailte, nach ea?

Cad é fá dtaobh den Bhéarla? 7 Meán an tSamhraidh, 2006

Posted by Richard Archibald in Ag foghlaim na Gaeilge.
4 comments

Má amharcann tú ar mo "bhlagrolla", tchífidh tú go leor daoine i Scoil na Matamaitice anseo i nDún Éideann. Tá daoine as Ceanada, Sasana agus go leor áiteanna eile ann (má leanann tú na nascanna). Bhí cúpla duine ag iarraidh orm aistriúchán i mBéarla a chur ar an suíomh. Bhuel, tá mé idir dhá chomhairle: Thosaigh mé an blag seo chun Gaeilge a fhoghlaim, ach ní fadhb é má bhím ag scríobh i mBéarla chomh maith. B'fhéidir cuirfidh mé an Béarla i gcló beag ar achan bhlagmhír, nó ar aon dath leis an chúlra.

Fanfaidh mé go bhfeice mé cad é shílfeas cúpla duine…

An bhfuil Gaeilge agat? 4 Bealtaine, 2006

Posted by Richard Archibald in Ag foghlaim na Gaeilge.
add a comment

An bhfaca tú an scrúdú seo riamh?

http://www.transparent.com/tlquiz/proftest/irish/tliritest.htm.

Is scrúdú oilteacht é agus seo mo scór féin. Cé mhéad a bheidh agatsa? Inis domh!

You are at the Intermediate level.
You scored 99 points out of 150.
You scored 66% overall.

PART I: Grammar
You scored 46% on this section.

PART II: Grammar
You scored 84% on this section.

PART III: Vocabulary
You scored 33% on this section.

PART IV: Reading Comprehension
You scored 30 points out of 30.
Congratulations! You had a perfect score!

Déanfaidh mé iarracht a bheith ag “blogáil”… 28 Aibreán, 2006

Posted by Richard Archibald in Ag foghlaim na Gaeilge.
5 comments

Tá mé ag foghlaim an Ghaeilge le thart fá 6 bliain anois agus níl cleachtadh ar bith atá agam ó lá go lá. Tá mé i mo chónaí i nDún Éideann in Albain, so sin fáth amháin, ach is protastunach mé chomh maith agus nuair a theann mé a bhaile go Tuisceart Éireann, níl mórán seans agam an teanga a labhairt.

So chuir mé tús leis an bhlog seo. Níl mé cinnte go mbeidh mé ag scríobh go minic ach, caithfidh mé triail á dhéanamh. Ba bhreá liom r-phost a bfhuair ó lucht na Gaeilge má tá tú foghlaimeoir féin nó cainteoir dhúchais go háirithe i nDún Éideann nó Tuisceart Aontroma.

Ádh mór oraibh!