jump to navigation

Árasán nua 11 Aibreán, 2007

Posted by Richard Archibald in ó lá go lá.
2 comments

leaba1.jpg Sin ceart, tá árasán nua agam faoi dheireadh! Bhog mé isteach seachtain ó shin agus chuaigh mé go TkMaxx le pluid, piliúir, clúdach pluide, clúdaigh philiúir srl. a cheannach. Chaith mé £70!! Tá a fhios agam, sin iontach daor ach, is iomaí an rud a cheannaigh mé ansin. Seo mo leaba nua ar clé agus sílim go bhfuil sí innealta. Tá mé ag bogadh mo shealúchas pearsanta isteach go fóill ach is maith liom an seomra; tá tábla iontach mór ann, tá “seomra bosca” ann atá mé ag úsáid mar feisteas éadaigh, ó, agus tá futon ann chomh maith 🙂 Is maith sin!

Ag amharc ar an teilifís (i nGaeilge nó i mBéarla) an lá ar fad 12 Nollaig, 2006

Posted by Richard Archibald in Ag foghlaim na Gaeilge, ó lá go lá.
1 comment so far

Clár ar TG4 Bhuel, tá mé ar saoire anois. Bhí mé i mo shuí oíche aréir ag amharc ar an teilifís (tá Sky ag mo thuismitheoirí) nuair a chonaic mé é seo sa sceideal TG4 don chéad lá eile agus caithfidh mé a rá go raibh mé ag smaointiú fá ag éirí go luath an clár sin a fheiceáil. Sílim go mbeadh leibheal Ghaeilge ann i bhfad níos fearr dohmsa ná na cláracha (ar RnaG agus TG4) a bhí mé ag amharc ar nó ag éisteacht le.

Tá mé ag léamh “A Tale of Two Cities” go fóill. Cheannaigh mé cóip i Waterstones i mBaile an Méanach Dé Dómhnaigh. Roimhe sin, bhí mé ag úsáid cóip a bhí clóite agam ó PDF (ebook) a fuair mé ar an ghréasán. Is scríobhnoir don chéad scoth é, Charles Dickens.

Chuaigh mé amach inniu chomh maith; chuaigh mé trasna go dtí an siopa buillean aran a cheannaigh. B’fheidir a bheidh mé ag siúl amach amárach chun bualadh le cúpla chairde. Ach, b’fheidir beidh mé i mo shuí sa bhaile arís ar an ríomhaire nó ag amharc ar an teilifís :-$ Slán go fóill…

Sa bhaile don Nollaig 8 Nollaig, 2006

Posted by Richard Archibald in ag taisteal, ó lá go lá.
5 comments

Chuir mé tús chun “A Tale of Two Cities” a léamh inniu (i mBéarla ar an drochuair ach rinne mé iarracht léamh “Na Rosa go Brách” i nGaeilge agus níl mo chuid Gaeilge réidh go fóill). Nuair a bhí mé óg, chaith mé é díom i ndiadh an chéad leathanach agus tá mé ar leathanach 32 anois. Tá súil agam go mbeidh mé ábalta á choinneáil.

Tá mé ar ais i dTuisceart Éireann inniu. Beidh mé ag baint triall a bheith ag obair agus ag siúl agus ag déanamh spraoi go dtí an 4ú Eanair. Má tá mé amach ar camchuirt ar fud na tíre, cuirfidh mé griangrafanaí ar an suíomh seo.

Nollaig i mí Dheireadh Fómhair? 9 Deireadh Fómhair, 2006

Posted by Richard Archibald in ó lá go lá, crá croí, deireadh seachtaine.
3 comments

Tá Nollaig ag éiri níos luath luaithe agus níos luath luaithe achan bliain. Bhí mé ag siopadóireacht Dé Sáthairn agus nuair a bhí mé i Seán Lewis (John Lewis i mBéarla) chonaic mé 4 crann Nollag agus achan rud eile. Mí Dheireadh Fómhair atá ann! Ní raibh Oíche Shamhna ann go fóill! Bhí mise ag caitheamh bríste gairid go dtí an seachtain seo caite! Cha chreidim daoine anois is arís.

Is as Ciarraí mé … ó! 3 Deireadh Fómhair, 2006

Posted by Richard Archibald in ó lá go lá, deireadh seachtaine.
add a comment

Bhí mé i dteach tabhairne oíche Aoine seo chuaigh thart ag ól do bhreithlá mo chara Ceanadach. Bhí muid ar meisce nuair a tháinig fear éigin trasna an phub chugam. “Cá as tú?” arsa sé (i mBéarla). Shíl muid gur Albanach é agus shíl mise go mbeadh sé iontach greannmhar a bheith ag caint leis i nGaeilge… Bhuel, bhí mé ag gáire agus ag labhairt i nGaeilge le mo chara árasán agus mé ag iafraigh don fear “Cá as tú, mate?” arís is arís, agus ansin duirt an fear, “as Ciarraí, agus tú féin?” Náire!

Mo shíniú páistiúil 24 Deireadh an tSamhraidh, 2006

Posted by Richard Archibald in ó lá go lá.
add a comment

D’athraigh mé mo shíniú maidin inniu. Shíl mé go raibh sé giota beag páistiúil mar a bhí mé i m’óige nuair a rinne mé é. Níor thaitníonn an t-am a thug sé a scríobh liom fiú. So, nuair a bhí mé sa bhanc inniu, d’fhiafraigh mé don freastalaí cad é mar a bheadh mé mo shíniú a athraigh agus tháinig sé ar ais le foirm a líonadh isteach.

Braithim mar fear úr! Níor shíl mé go mbeadh an próiseas chomh furasta mar sin.

Faisisteachas teanga 5 Deireadh an tSamhraidh, 2006

Posted by Richard Archibald in Ag foghlaim na Gaeilge, crá croí, smaointe.
7 comments

Tá Béarla in achan áit. Tá go leor daoine ábalta é a labhairt. Mar sin féin, is fuath liom faisisteachas teanga; daoine ag tabhairt masla do teangacha eile go háirithe teangacha neamhfhorleathana anseo sna hOileáin Bhriontanacha. Bhí cúpla comhrá agam le déanaí a chur an bharúil seo i mo cheann.

Bhí mé ag comhdháil réalteolaíocht anseo i nDún Éideann agus i ndiadh na cainteanna, chuaigh cúpla againn go dtí an teach tabhairne chun amharc ar cluiche peile. Ag leath ama, bhí muid i gcomhrá le cúpla sassanaigh as ollscoil eile. Bhí Gàidhlig i gceist agus mar is gnách, bhí siad ag cur slagáil isteach ar an teanga. Dúirt duine amháin “bhuel, cad chuige nach bhfuil focail ar rudaí úr?” Is fuath liom an cheist sin; tá Béarla i gcónaí ag súigháil focail ó teangacha eile. D’fhiafraigh siad domh ansin, “cén Gàidhlig atá ar ‘millisecond pulsar’ mar sin?” Ní raibh mé ábalta freagra a chur air ar ndóigh ach dúirt mise gur cheart dóibh chur na ceisteanna seo ar na cainteoirí dúchais. Ní raibh fear amháin sásta le seo. “Ach cad é má tá tú ag fhiafraigh fá ‘Gamma-ray bursts’ agus fuair tú piosa Ghàidhlig ach cloiseann tú níos moille nár chuala an duine sin thú. ‘Gamma-ray burst?! Ó, shíl mé go ndúirt tú Gammy gay firsts‘ “. Sin giota beag neamhdhóchúil, ach caithfidh mé rá go raibh sé grainnmhar.

An dara rud ansin a chuir an fearg orm. Bhí alt sa Guardian fá dtaobh den clár téilifíse – Déarthar Mór. Bhí beirt ó Bhreatain Bheag ann agus iad ag caint an Breatnais. Thug Déarthar Mór leadhbairt den teanga dóibh. Dúirt sé go raibh siad ag caint i gcód rúnda! Cad é masla!

Agus ag an deireadh: bhí mé ag teach carad aréir agus bhí cúpla Albanaigh ann. Bhí siad ag déanamh ceap magaidh den Ghàidhlig agus daoine ag rá abairt mar “Tá mé ag imirt ar an COMPUTER” nó “Cuir na SAUSAGES sa FRIDGE”. “Cad é atá an fadhb le sin?” arsa mise, tá muidne ag déanamh an rud cheanna i mBéarla. “Ceart go leor mar sin, cad é an Gàidhlig ar iPod?” (an argóint sin arís!). M’fhreagra féin: “Cad é an BÉARLA ar iPod?” mar níl sé ach trádmharc.

Á, braithim níos fearr anois! Ach an aontaíonn tú liom go bhfuil go leor Béarloirí ag cur masla ar achan teanga eile agus iad ag úsáid focail atá cosúil le Béarla ach ní stró ar bith é dóibh nuair a deir siad “We’ll rendezvous later”? Caighdéan dúbailte, nach ea?

Cad é fá dtaobh den Bhéarla? 7 Meán an tSamhraidh, 2006

Posted by Richard Archibald in Ag foghlaim na Gaeilge.
4 comments

Má amharcann tú ar mo "bhlagrolla", tchífidh tú go leor daoine i Scoil na Matamaitice anseo i nDún Éideann. Tá daoine as Ceanada, Sasana agus go leor áiteanna eile ann (má leanann tú na nascanna). Bhí cúpla duine ag iarraidh orm aistriúchán i mBéarla a chur ar an suíomh. Bhuel, tá mé idir dhá chomhairle: Thosaigh mé an blag seo chun Gaeilge a fhoghlaim, ach ní fadhb é má bhím ag scríobh i mBéarla chomh maith. B'fhéidir cuirfidh mé an Béarla i gcló beag ar achan bhlagmhír, nó ar aon dath leis an chúlra.

Fanfaidh mé go bhfeice mé cad é shílfeas cúpla duine…

Níl mé ach ag smaointiú: ón idirlíon go SkyNet? 5 Meán an tSamhraidh, 2006

Posted by Richard Archibald in smaointe, teicneolaíocht.
add a comment

Leigh mé alt an seachtain seo caite faoin inchinn; deirtear go bhfuil an inchinn ábalta feidhmiú fiú i ndiadh na nascanna idir áiteanna éigin briste. De réir an alt seo, go bhfuil é seo iontach cosúil leis an idirlíon a bhí déanta ag an seirbhís míleata nascanna a choinneáil slán i gcás go timpiste mór le líonta ríomhairithe.

So, bhí mé ag smaointiú: má tá an idirlíon mar líonta néadrach agus tá an idirlíon ag éiri ó neart go neart, an mbeidh an líonta seo ábalta smaointiú i bhfad amach anseo? An mbeidh SkyNet ar ár lámh?

D’fhoglaim mé inniú:

  • inchinn = “brain”
  • feidhmigh = “to function”
  • líonra néarach = “neural network”

Carr ar cíos 9 Bealtaine, 2006

Posted by Richard Archibald in ag taisteal, deireadh seachtaine.
1 comment so far

Fuair muid (mise agus mo chailín) carr ar cíos ar feadh Dé hAoine agus Dé Sathairn. Chuaigh muid ag siúl suas cnoc in aice le Loch Lomond ar an Aoine agus chaith muidne agus cúpla cairde an chéad lá eile ag baint sult as an aimsir deas ar an trá. Bhí BBQ againn i nGullane (thart fán chósta ó Dhún Éideann) agus d’imríonn mise agus cara giota beag péil Ghaelach. Níl mise ró-mhaith leis an péil (Is protastúnach mé, an cuimhin leat?) ach, tá mo chara i bhfad níos fearr ná mise.

Bhí sé go hiontach a dhul amach ón chathair ar feadh cúpla uair, agus fuair mé beagán dó gréine ar Dé hAoine. Tá an tsamhradh ag teacht! 😀

Cuirfidh mé cúpla pictiúr anseo amarách…